Các món lẩu

Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu xí quách
220,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu đuôi
250,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu lưỡi dựng
250,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu thập cẩm 68
250,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu thịt tươi
280,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Lẩu sườn tươi
280,000₫
Cơm bò sốt tiêu đen
Thịt lẩu tươi thêm
180,000₫

2 Chi nhánh

Nổi tiếng khắp Phú Quốc

30+

Món bò tơ đa dạng ngon đỉnh

10.000+

Lượt khách ghé thưởng thức
Món đã chọn

Thực đơn bạn đã chọn

Đơn giá
0VNĐ